+371 65707081, reģistratūra
Vienības 52, Kārsava, Kārsavas n., LV-5717
Sākums

Laipni aicināti Kārsavas slimnīcas mājas lapā!

Laipni aicinām Kārsavas pilsētas un Ludzas novada iedzīvotājus izmantot slimnīcas sniegtos pakalpojumus.

Mājas lapas skaidrojums: mājas lapa sastāv no 13 sadaļām. Katras sadaļas sākumā ir skaidrojums. 

Šīs sadaļas skaidrojums: sadaļā ievietots vispārīgs apraksts par slimnīcu, svarīga informācija iedzīvotājiem, norādes uz mājas lapas sadaļām. Sadaļa satur 9 vizuālos materiālus.

Kārsavas slimnīcas ēka ar ziediem

Foto attēlā redzams: Kārsavas slimnīcas ēka

 "Kārsavas slimnīca" veic veselības un sociālās aprūpes funkcijas. Slimnīca apkalpo Kārsavas novada iedzīvotājus no Kārsavas pilsētas un pagastiem: Salnavas, Mērdzenes, Mežvidu, Malnavas un Goliševas, kā arī blakus novadu iedzīvotājus.

Kārsavas slimnīca ir patstāvīga saimnieciska vienība ar juridiskas personas tiesībām. Slimnīcas pakalpojumu sniegšanas teritoriālajā zonā - Kārsavas novadā - strādā 4 primārās veselības aprūpes ārsti. Pagastos darbojas feldšeru punkti, kuros pēc noteikta grafika ierodas uz pieņemšanu primārās veselības aprūpes ārsti. Šie ārsti vajadzības gadījumā nosūta pacientus pie nepieciešamajiem speciālistiem: ginekologa, neirologa u.c., kā arī uz diagnostikas izmeklējumiem: laboratorijas, rentgena, ultrasonografijas EKG u.c., kurus var saņemt Kārsavas slimnīcā.

Iedzīvotāju zināšanai:

Spiest uz attēlēliem un skatīt dienestu mājas lapas:

NMPD emblēma

Par finansējumu:

   Kārsavas slimnīca finansējumu saņem no Nacionālā veselības dienesta (NVD) www.vmnvd.gov.lv. Finansējums tiek izdalīts no valsts veselības budžeta, atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem. Līgums uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem tiek noslēgts katru gadu. Finansējuma mainīgums galvenokārt ir atkarīgs no ikgadējā valsts finansējuma apjoma veselības aprūpei, valstī noteiktajām veselības aprūpes prioritātēm, primārās veselības aprūpes organizācijas un tās finansējuma.  Informāciju par visiem ārstiem speciālistiem, kuri ir līgumattiecībās ar valsti un sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, var noskaidrot sarakstā Līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu strādājošie ārsti.  Kārsavas slimnīcas ieņēmumus veido arī pacienta iemaksas un maksas pakalpojumi, kā arī citi ieņēmumi, piemēram, telpu noma.

Iedzīvotāju zināšanai par likumiem un ārstniecību:

Mūsu mājas lapā ir sadaļa Likumi un ārstniecība. Spiest šeit: www.karsavasslimnica.lv/likumi-arstnieciba Tajā Jūs varat iegūt informāciju:

Kādos gadījumos un uz kuriem numuriem zvanīt.

Par pacientu iemaksām - kādos gadījumos var saņemt valsts apmaksātus pakalpojumus.

Bez nosūtījumu - kādos gadījumos var vēsties pie speciālistiem bez nosūtījuma.

Poliklīnika jeb ambulatori konsultatīvā nodaļa:

Mūsu mājas lapā ir sadaļa Ambulatori konsultatīvā nodaļa. Spiest šeit: www.karsavasslimnica.lv/ambulatori-konsultativa-nodala jeb daudziem iedzīvotājiem saprotamāks un uztveramāks vārds Poloklīnika. 

Tajā Jūs varat iegūt informāciju par to kādi speciālisti pieejami.