Kārsavas slimnīcas mājas lapa

Dienas stacionārs

Šīs sadaļas skaidrojums: šajā sadaļā ir vispārīgs apraksts par dienas stacionāru, kontakttālrunis un saite, kas ved uz maksas pakalpojumiem jeb cenrādi. Sadaļa satur divus vizuālos materiālus - attēlus.

Dienas stacionāra tālrunis: +371 65707067 

Atrodoties dienas stacionārā, pacienti laikā no 09:00 līdz 17:00  var saņemt medicīniskus pakalpojumus. Ārpus dienas stacionāra darba laika pacientiem, kuriem nav iespējams doties mājās, ir iespēja palikt Kārsavas slimnīcas telpās (maksas pakalpojums - piest un skatīt šeit), kur pacientam ir nodrošināta gultasvieta, ēdināšana un ir iespēja  atrasties pastāvīgā ārstniecisko personu uzraudzībā līdz noteiktas ārstniecības pakāpes sasniegšanai.

Dienas stacionāra telpas 2010. gadā ERAF projekta ietvaros tika izremontētas.

Kārsavas slimnīcas stacionāra gaitenis ar durvīm uz palātām

fotoattēlā redzam gaitenis

Kārsavas slimnīcas stacionārs

fotoattēlā redzama palāta